În anul 2017, din cauza imposibilității reparării compresoarelor de aer tip 3EC2/EC2M – producție Timpuri Noi, la solicitarea SCRL Brasov, conducerea SNTFC CFR Călători S.A. a aprobat montarea experimentală a unui compresor oil-free (fără ulei de ungere) pe o locomotivă care va efectua reparație tip RR.

Condițiile și etapele montării au fost precizate în nota Serviciului Modernizări Locomotive nr.D31/3/54/13.01.2017.

După organizarea măsurilor legale de achiziție, Soluția FEROM a fost declarată câștigătoare. Soluția propusă este prezentată în schema bloc de funcționare (a se vedea Fig. 2).

Fig.2 – Schema bloc de funcționare

Convertizorul 1 (Fig. 3)

are rolul de a face conversia tensiunii monofazate în tensiune trifazata și de a alimenta motorul electric compresor (m.e.).
Principalele caracteristici:

 • tensiune intrare: 386 Vac +18/-24% monofazat;
 • tensiune nominala de ieșire: 3 x 0…400 Vca;
 • frecvența nominală a tensiunii de ieșire: 1…500Hz;
 • curent nominal de ieșire: 65A ±10%;
 • tensiunea nominală de comandă : 110 Vcc ±30%;
 • gabarit : 600 x 650 x 100.
Fig.3 – Interior tablou convertizor

are rolul de a face conversia tensiunii monofazate în tensiune trifazata și de a alimenta motorul electric compresor (m.e.).
Principalele caracteristici:

 • tensiune intrare: 386 Vac +18/-24% monofazat;
 • tensiune nominala de ieșire: 3 x 0…400 Vca;
 • frecvența nominală a tensiunii de ieșire: 1…500Hz;
 • curent nominal de ieșire: 65A ±10%;
 • tensiunea nominală de comandă : 110 Vcc ±30%;
 • gabarit : 600 x 650 x 100.
Fig.4 - Compresor WP 222LON
Fig.5 - Compresorul oil-free WP 222 LON in timpul probelor de functionare
Fig. 6 - Compresorul WP222LON și minicontrolerul ECC3

Compresorul 2 (Fig. 4, 5, 6) are rolul de producere a aerului comprimat. Caracteristicile principale ale acestuia sunt următoarele :

 • tip: WP222LON – SAUER;
 • număr cilindru: 4;
 • număr trepte de comprimare : 2;
 • interval de turație 1000 – 1800 rot/min;
 • presiunea maximă de lucru: max. 15 bar/217,5 ps;
 • direcția de rotație (privind dinspre motor spre compressor): în sensul acelor de ceasornic;
 • presiune setate ale supapelor de siguranță:
  • Treapta 1 compresie (6 bar/87 ps);
  • Treapta 2 compresie (10 % peste presiunea de lucru);
 • greutatea netă : 460 kg.

Compresorul  WP 222 LON a fost evaluat de AFER ( Autoritatea Feroviara Romana ) si atestat ( agrement tehnic feroviar seria AT nr.363/2019 ) ca indeplineste conditiile pentru utilizare in domeniul transportului feroviar .

Minicontrolerul 3 tip ECC3 (Fig. 6) are rol de comandă și control al întregului bloc de funcționare. Prin setările posibile , controlerul verifică , monitorizează și protejează întreg ansamblul motor electric – compresor (tensiune de alimentare, protecția la supratensiuni, protecție la refularea aerului, asigurarea automată a pornirii/opririi, controlul total al senzorilor).

Are incorporate sistemele de achiziție: ore de funcționare, ghid de depanare la avarii, program de mentenanță. Minicontrolerul ECC3 permite integrarea întregului ansamblul de producere a aerului, în sistemul general de diagnoză a locomotivei.

Principalele setari ale  ECC3 sunt : adresa de  retea ( de unde este alimentat motorul electric ), comunicatii pentru functia de rotire, activarea compresorului in functia Lead/lag, setarea prioritatilor, reglarea presiunii de aspiratie, pornirea de la distanta a compresorului,modulul de operare manual, resetarea intervalului de mentenanta, afisare erori ( erori de operare, care determina oprirea compresorului imediat, alarme, opriredezactivata, alarme de mentenanta . Un minicontrolorer ECC3 poate coordona mai multe compresoare in acelasi timp daca este cazul !

Instalația de uscare și răcire 4 este de tip Atlas Copco (SD 7N + purja automată tip WSD25).

Fig. 7 - EA 562 la probe de retea

Concluzii și avantaje:

 • Probele finale ale funcționării compresorului pe locomotivă EA 562 au fost în data 17.01.2019. Timpul necesar de umplere ale rezervoarelor de aer de la 0…10 bar a fost de 3 minute și 40 secunde. Compresorul a dovedit că poate suplini capacitatea de refulare a două compresoare tip 3EC2.
 • Eliminând pierderile de ulei, este diminuat pericolul de incendiu, de degradare a instalației și a mediului.
 • Viața unui compresor tip WP222LON – SAUER este de 20 de ani sau 50.000 ore funcționare.
 • Până în prezent locomotiva EA 562 a parcurs în exploatare peste 183.500km, iar compresorul a înregistrat 2562 ore. Nu s-a înregistrat nici o defecțiune/avarie în funcționarea compresorului.
 • Conform programului de mentenanță la 2000 de ore s-a efectuat o revizie tip R1. Următoarea revizie este programată la 4000 ore sau la 4 ani de funcționare.
 • În condițiile lipsei personalului de specialitate la întreținere, robustețea în funcționare este un avantaj substanțial.
 • Posibilitatea integrării instalației de producere, răcire și uscare a aerului în cadrul sistemului de diagnoză a locomotivei. Având două surse de alimentare a motorului electric (de la faza 123 și cel redundant), locomotiva (trenul) nu rămâne fără aer comprimat.
 • Soluția Ferom, este mai rentabilă și financiar decât alte variante, ținând cont de costul total în viața de exploatare de 20 de ani;
 • Majoritatea operatorilor de transport internaționali, promovează instalațiile oil-free pe vehiculele feroviare.

  No posts found.